Jump to the main content block
 

Research Development Section

Wen-Li Wang (Section Chief)
Wen-Li Wang Ext:3530
E-mail:jerryck@asia.edu.tw
 
Jeng-Yan Pan
Jeng-Yan Pan Ext:3531
E-mail:zz_denis@asia.edu.tw
 
Edward K. H. Wang
Edward K. H. Wang Ext:3532
E-mail:edwang01@asia.edu.tw
 
Ryan C. H. Yang
Ryan C. H. Yang Ext:3533
E-mail:wizoza35346@asia.edu.tw
 
Hsiu-Fang Chen
Hsiu-Fang Chen Ext:3535
E-mail:leafwble@asia.edu.tw
 
Jancy S. C. Huang
Jancy S. C. Huang Ext:3536
E-mail:hitomi168@asia.edu.tw